<

Brug af fællesvaskerierne14-03-2019 - 11:17

Der har desværre vist sig et behov for at henlede opmærksomheden på reglerne for brug af ejendommens vaskerier.

Foreningens husorden siger, at:

 

- Vaskerierne må benyttes mellem kl. 07:00 og 21:00

 

- Der må kun reserveres 1 vasketid om ugen per lejlighed.

 

- Tørretid er forskudt ½ time i forhold til vasketid.

 

- Vaskeriet og maskinerne skal rengøres omhyggeligt efter brug.

 

- Hvis der ved opslag meddeles ændrede regler for brug af vaskerierne, skal disse respekteres.

 

Dette betyder derudover, at

 

- Beboeren med en reserveret tid, råder over alle maskiner i hele det reserverede tidsrum.
 

- Vask skal være helt afsluttet ved udløb af den reserverede tid.

 

- man ikke ”chancevasker” mellem 2 vasketider.

 

- man afhenter sit tøj i maskinerne seneste ved udløb af den reserverede tid.

Se alle nyheder <