Affaldshåndtering

Almindelig dagrenovation skal i lukkede poser og lægges i affaldsskakterne i de enkelte opgange.

NYT! Alle beboere har fået udleveret grøn spand samt specielle affaldsposer til bioaffald. Dette afleveres i containergården i de opstillede spande. indtil videre udleveres nye poser af viceværten.

Derudover findes der containere til papir, pap, metal, hård plast, elektronikaffald og farligt affald.

Containerne er placeret i containergården for enden af Godthåbsvænget 29.

Der kan desuden afleveres papir og flasker i rummet ved siden af opgangsdør til nr. 9

Storskrald placeres i containergården efter viceværtens anvisninger.

Byggeaffald må ikke hensættes i containergården, men skal bortskaffes af beboerne.