Afhjælpning af fejl

Ved fejl på ejendommens fælles installationer skal BS Ejendomsservice tilkaldes på telefon 40 50 32 21.

BS Ejendomsservice bør kun kontaktes udenfor normal arbejdstid, såfremt der er tale om en egentlig nødsituation, hvor afhjælpning ikke kan afvente at viceværten er på arbejde.

Eksempler på nødsituationer er for eksempel et sprængt vandrør, elevatorstop eller rottebesøg i lejligheder.