Husorden

Foreningens husorden er udleveret til nye medlemmer sammen med øvrige ejendomsdokumenter til berigtigelse af købet. Byggeriet er meget lydfølsomt hvorfor anvendelse af larmende værktøj kan høres i store del af bebyggelsen.

Bestyrelsen skal derfor indtrængende anmode nye medlemmer om at respektere husordenen således at indflytning sker uden ekstra gener for øvrige beboere i ejendommen.

Anvendelse af larmende værktøj må alene finde sted i følgende tidsrum:

Mandag – fredag 08.00-18.00

Lørdag 08.00-12.00

Vi skal endvidere henlede opmærksomheden på opsætning af markiser skal være i overensstemmelse med farver som anvist i husordenen.