Parkering

Foreningen råder over et privat parkeringsareal. Der er indgået aftale med privatparkeringsfirma, hvorfor det er nødvendigt af have beboerlicens for at kunne parkere på foreningens område.

Beboerlicens kan fås ved henvendelse til viceværten, som ligeledes kan udlevere gæstekort til besøgende. Gæstekort er gældende 24 timer.

Parkering foran indgangspartierne til nummer 23-29 er alene til brug for ambulance- og flyttekørertøjer