Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på ejerforeningens ordinære generalforsamling, og har p.t. følgende sammensætning:

Formand:
Mogens Gjørtsvang

Bestyrelsesmedlemmer:
Claus Johannesen
Daniel Vetö


Bestyrelsessuppleanter:
Helle Grønbech


Bestyrelsen kan kontaktes via brev eller mail til CEJ på , som står for den daglige drift. CEJ vil videresende principielle spørgsmål til bestyrelsen, der mødes 1 gang i kvartalet.


Kontakt administrator

Jeppe Blensø
Jeppe Blensø

Du kan kontakte foreningens administrator CEJ Ejendomsadministration om forehold vedr. økonomi, forsikringsanmeldelser, spørgsmål til vedtægter m.m..

CEJ Ejendomsadministration A/S
Meldahlsgade 5
1613 København
+ 45 33 33 82 82

www.cej.dk

Åbningstiden er mandag til torsdag mellem klokken 9-16. Fredag kl. 9-15.

Ejendomsadministration:

Jeppe Blensø
Tlf. + 45 33 70 51 65
mail:

Kontakt Vicevært

Birger Skjold Pedersen
Birger Skjold Pedersen

Ejerforeningens viceværtfunktion varetages af BS Ejendomsservice ved Birger Skjold Pedersen.

Viceværten har kontor i stuen i nr. 13, og er dagligt på ejendommen, men har ingen fast træffetid.

Der er telefontid mandag - onsdag kl. 12.00 - 13.00 og torsdag kl. 17.00 - 18.00 på telefonnummer 40 50 32 21.

Viceværten kan også kontaktes på mail. eller via postkassen opsat i døren til kontoret.


Kontakt ejendommens faste håndværkere


Som ejer af en ejerlejlighed vælger du selv, hvilke håndværkere der skal udføre opgaver for din regning i din egen lejlighed, men kun nedenstående må arbejde med og afbryde ejendommens fælles installationer:

VVS: Glise A/S, 32540921

Elektriker: Layborn EL, 43737600

Nøgler og Låse: Binau Låse & Sikring, 60606060

Tømrer/Snedker: Hens Henning Nielsen, 44340550

Maler: H. Friedmann & Søn A/S, 39657150


Når du skal sende en faktura til E/F Godthåbsvænget 9-29

Digitale fakturaer
Fakturaer skal være digitale i formatet OIOUBL. De skal altid sendes til administrationens EAN/GLN-nummer, der er 5790002134043.

Det er vigtigt, at I altid skriver nummeret EJD813 i ordrereference-feltet: Invoice/BuyersOrderID/OrderReference/ID

Beskrivelse af det udførte arbejde, referencer, mængde og pris mv. skal være lige så udførligt som på klassiske papir-fakturaer.

Læs mere på www.nemportal.dk/cej. Herfra kan I også udstede digitale fakturaer, hvis jeres økonomisystem ikke har denne funktion.

Postadresse
De digitale fakturaer mv. udstedes til:

813 E/F Godthåbsvænget 9-29
c/o CEJ Ejendomsadministration A/S
Meldahlsgade 5
1613 København V

Ejendommens CVR-nummer er: 32598072.